Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2016

9160 fd90
Reposted fromglasswicc glasswicc viarefuge refuge

November 15 2016

3956 53b8 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife

October 24 2016

Kat.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
Bejb.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
witchies.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht

October 23 2016

9149 ede0 500
Bring Me The Horizon/Follow you

Come sink into me and let me breathe you in
I’ll be your gravity, you be my oxygen
Reposted fromsecretoflife secretoflife

September 23 2016

5758 309b 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
5764 02e2 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

September 22 2016

1809 c52f 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
1811 541a 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
1815 bb5d 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
1818 6d2c 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
1827 fdcc 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

August 11 2016

2570 f78a 500
Hannah Snowdon Sykes
Reposted fromsecretoflife secretoflife

July 28 2016

8785 0cda
Reposted fromsecretoflife secretoflife

July 21 2016

7709 12e1 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 18 2016

9204 1088 500
małgosia.
Czasem nawet podczas snu nie ma się odpoczynku.
— Charles Bukowski
Reposted fromairplaneaddicted airplaneaddicted viaoll oll

July 14 2016

- Kto z was kiedykolwiek piłował drewno? No, podnieście ręce - zachęcał. Uniosły się ręce niemal wszystkich. - A ilu z was kiedykolwiek piłowało wióry? - zadał kolejne pytanie, ale tym razem ręki nie podniósł nikt. - No, właśnie, nie piłuje się wiórów. Są przecież skutkiem piłowania. Tak samo jest z przeszłością. Kiedy zaczynacie się martwić czymś, co już minęło, to - ni mniej, ni więcej - tylko próbujecie piłować wióry.
— Fred Fuller Shedd
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaj laj

July 13 2016

0291 6a25 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl